underhållbarhet

(maintainability) – möjlighet att ändra i ett it‑system för att rätta fel, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller för att anpassa till yttre förändringar. Kallas också för underhållsmässighet, underhållsbarhet och förändringsbarhet.

[it-system] [underhåll] [ändrad 23 augusti 2019]