uppgradering

(upgrade) – det att man skaffar en bättre version av något, byter upp sig. När det gäller dator­program finns det två slags upp­graderingar: dels när man er­sätter en äldre version av ett program med en ny med (för­hopp­nings­vis) bättre funk­tioner, dels när man byter upp sig från en enkel version av ett program till en mer avan­cerad version. (Båda finns att köpa eller för gratis nerladdning samtidigt.) Ofta kan man ladda ner den grund­läggande versionen av ett program gratis från internet, men upp­gradering till mer avan­cerade varianter kostar pengar. Maskinvara kan också uppgraderas. – Skilj mellan upp­grade­ring och upp­date­ring. – Se också ned­gradering.