SANS Institute

en amerikansk samarbetsorganisation för fackfolk inom systemadministration, datasäkerhet och nätverk, grundad 1989. – SANS står för system administration, networking, security. SANS Institute anordnar utbildning, utfärdar certifikat, bedriver forskning och publicerar nyheter och varningar för virus och andra it‑säkerhetsrisker genom Internet storm center. Förutom beskrivningar av aktuella säkerhetshot har SANS rapporter om vad som har hänt med äldre hot, se denna länk. – Se sans.org.

[it-säkerhet] [yrkesorganisationer] [ändrad 16 maj 2018]

share

  1. to shareatt dela, dela med sig, utbyta – se delning;
  2. – beteckning på en del av ett företags data­lagrings­utrymme (disk­utrymme) som har avsatts för ett visst ändamål och som bara är till­gängligt för användare med erforderlig behörighet. Kallas oftast för partition;
  3. SHARE – en amerikansk yrkesorganisation för it‑proffs. Den har funnits sedan 1955 och publicerade då datorprogram för fri användning. Numera är SHARE inriktat på utbildning och utbyte av erfarenheter. – Se share.org.

[datalagring] [fildelning] [yrkesorganisationer] [ändrad 10 januari 2021]