Lovelace Medal

utmärkelse som delas ut av brittiska BCS till personer som har ”lämnat fram­stående bidrag till för­stå­elsen eller ut­veck­lingen av data­­teknik”. – Priset är upp­kallat efter Ada Love­lace, och har delats ut sedan 1998. Vinnarna förväntas hålla ett före­drag, Love­lace Lecture. – Se BCS webb­sidor: länk. – Se också Ada Lovelace Award. – Fler ut­märkelser.