Lovelace Medal

en utmärkelse som delas ut av brittiska BCS till personer som har lämnat utomordentliga bidrag till för­stå­elsen eller ut­veck­lingen av dator­­teknik. – Priset är upp­kallat efter Ada Love­lace†, och har delats ut sedan 1998. Vinnarna förväntas hålla ett före­drag, Love­lace Lecture. – Se BCS webb­sidor: länk. – Se också Ada Lovelace Award.

[ut­märkelser] [ändrad 30 januari 2019]