Top companies for women technologists award

utmärkelse som delas ut till en orga­nisa­tion som har upp­visat mät­bara resultat när det gäller rekrytering, bibe­hållande och avancemang för kvinnor inom it på alla nivåer. Priset delas ut sedan 2011 av Anita Borg institute for women and tech­nology. – Se här. – Fler utmärkelser.