Association for computing machinery

(ACM) – en ameri­kansk samman­slutning för yrkes­­­verk­­­samma inom it. – ACM, som grundades 1947, gör anspråk på att vara världens äldsta sammanslutning för yrkes­folk inom it. An­talet med­­lemmar är cirka 100 000, varav hälften i USA. – ACM delar ut flera utmärkelser, bland annat Turingpriset och Grace Murray Hopper Award. – Se acm.org.

[yrkesorganisationer] [ändrad 28 januari 2017]