share

  1. to shareatt dela, dela med sig, utbyta – se delning;
  2. – beteckning på en del av ett företags data­lagrings­utrymme (disk­utrymme) som har avsatts för ett visst ändamål och som bara är till­gängligt för användare med erforderlig behörighet. Kallas oftast för partition;
  3. SHARE – en amerikansk yrkesorganisation för it‑proffs. Den har funnits sedan 1955 och publicerade då datorprogram för fri användning. Numera är SHARE inriktat på utbildning och utbyte av erfarenheter. – Se share.org.

[datalagring] [fildelning] [yrkesorganisationer] [ändrad 10 januari 2021]