share

  1. – to shareatt dela, dela med sig, utbyta – se delning;
  2. – beteckning på en del av ett företags data­lagrings­utrymme (disk­utrymme) som har avsatts för ett visst ändamål och som bara är till­gängligt för användare med erforderlig behörighet. Kallas oftast för partition.

[datalagring] [fildelning] [ändrad 13 augusti 2019]