Dataföreningen

en svensk organisation för yrkesverksamma inom it och för personer med it‑relaterade arbetsuppgifter. Dataföreningen anordnar mässor, konferenser och kurser. Medlemmarna fick rabatt på Computer Sweden när tidningen kom ut på papper. – Se dfs.se.

[yrkesorganisationer] [ändrad 14 november 2018]

Swedish network users’ society

(SNUS) – en förening för svenska nät­verks­tekniker. – SNUS grundades på 1980‑talet, och var 1991 med om att starta Sveriges första inter­net­­operatör, Swipnet (1994 in­­för­­livat med Tele2, nerlagt som varumärke). SNUS delade sedan 2001 varje år fram till 2015 ut IP‑priset. – Se snus.se.

[nätverk] [yrkesorganisationer] [ändrad 2 september 2022]