COBIT

Control objectives for information and related technologies – en standard för styr­ning av it‑system. I COBIT beskrivs 34 processer för it‑styr­ning. De delas upp i fyra huvud­grupper:

  1. – plan­e­ring och organi­se­ring;
  2. – an­skaff­ning och genom­för­ande;
  3. – leverans och support samt:
  4. – över­vak­ning och ut­vär­de­ring.

– Syftet är att stan­darden ska användas för mätning och ut­vär­de­ring av it‑system. – COBIT utarbetas av organisa­tionen ISACA. – Se ISACA:s webbsidor. – Jämför med ITIL.

[förkortningar på C] [it-system] [standarder] [ändrad 3 februari 2020]