NextStep

det nerlagda objektorienterade Unix-baserade operativsystemet till NeXT†‑datorerna, utvecklat av främst Avie Tevanian och Bud Tribble. – Noga räknat var NextStep ett grafiskt användargränssnitt och en programutvecklingsmiljö till operativsystem­kärnan Mach – jämför med Windows, som först var ett ”skal” till DOS. Next‑datorn blev aldrig någon succé, men NextStep vann respekt genom sin lättanvända och kraftfulla utveck­lings­miljö. NextStep portades därför till andra datortyper, till exempel vanlig pc, medan tillverkningen av själva datorn Next lades ned. – För att sprida NextStep utanför bank- och finansmarknaden, där det snabbt blev populärt, släpptes kopplingen till Mach. NextStep döptes om till OpenStep och skrevs om, så att det kunde köras på andra operativsystem, främst Solaris och Windows NT†. 1997 köpte Apple Next för att använda NextStep som grund för en total omarbetning av Mac OS†. Mac OS X (numera macOS) är en vidare­utveckling av NextStep, men det är inte kompatibelt med det. – Apple har slutat att utveckla och underhålla NextStep / OpenStep, men GnuStep utvecklas fortfarande.

[it-historia] [unix] [ändrad 11 augusti 2017]