Mach

ett utförande av Unixkärnan, utvecklat 19851994 vid Carnegie Mellon‑universi­tetet av bland andra Avie Tevanian. – Mach är en kärna, inte ett komplett operativsystem. En del utföranden av Mach räknas som mikrokärnor. – Målet för Mach­­projektet var att skapa en modernare version av Unix, avsedd för flerprocessorsystem, multikörning och multitrådning. Det var tänkt som en vidareutveckling av och ersättning för BSD. Det blev mer flexi­belt, men också långsammare. – Mach var mycket framgångs­rikt under några år runt 1990. Mach var kärna i OSF/1†, ett försök att skapa ett enhet­ligt Unix. (OSF/1 levde längst kvar som Tru64†.) IBM använde Mach i en version av OS/2†. Mach ingick också i NextStep†, och används i modifierad form (se XNU) i macOS. – Tyvärr blev Mach‑projektet aldrig riktigt klart. Carnegie Mellon har (mycket gammal) information om Mach‑pro­jektet (cs.cmu.edu…). Mer infor­mation finns på Wikipedia. – En version av Mach ingår som mikrokärna i det fria operativ­systemet GNU.

[it-historia] [unix] [ändrad 10 januari 2022]