Mach

en version av Unixkärnan, ut­­vecklad 1985—1994 vid Carnegie Mellon‑universi­tetet av bland andra Avie Tevanian. – Mach är en kärna, inte ett komplett operativ­­system. En del utföranden av Mach räknas som mikrokärnor. – Målet för Mach­­projektet var att skapa en modernare version av Unix, avsedd för flerprocessor­­system, multi­körning och multi­­trådning. Det var tänkt som en vidare­utveck­ling av och ersättning för BSD. Det blev mer flexi­belt, men också lång­­sammare. – Mach var mycket fram­gångs­rikt under några år runt 1990. Mach var kärna i OSF/1, ett försök att skapa ett en­­het­ligt Unix. (OSF/1 levde längst kvar som Tru64.) IBM använde Mach i en version av OS/2. Mach ingick också i Next­­Step, och används i modifierad form (se XNU) i macOS. – Tyvärr blev Mach‑pro­jektet aldrig riktigt klart. Carnegie Mellon har (mycket gammal) infor­mation om Mach­­pro­jektet (länk). Mer infor­mation finns på Wikipedia. – En version av Mach ingår som mikrokärna i det fria operativ­systemet GNU.

[it-historia] [unix] [ändrad 7 september 2018]