kompatibilitet

(compatibility) – egenskapen att vara förenlig med, fungerar ihop med. – Datorer, till­behör, operativ­system, pro­gram och filer är kompatibla om de är ut­byt­bara mot var­andra eller om de kan fungera ihop utan ändringar. En dator för Windows (det som förr kallades för en IBM‑kompatibel person­dator eller en klon) kan köra pro­gram och använda till­behör som är av­sedda för andra person­datorer för Windows, konstruerade enligt en senare version av det som från början var IBM:s specifikation. – Kompatibilitet är en variabel egen­skap. Den behöver, eller kan. alltså inte vara hundra­pro­centig. Man talar också om bakåt­kompatibilitet och framåt­­kom­pa­ti­bi­li­tet. – Jäm­för med inter­­operabilitet. – Stavning, se Språkrådet. – Se också binär­­kom­pa­ti­bi­li­tet, Intel­kompatibilitet, käll­kods­kompatibilitet, stift­­kom­pa­ti­bi­li­tet och Unix­kompatibilitet.

[kompatibilitet]