kompatibilitet

egenskapen att vara förenlig med, fungera ihop med, vara utbytbar mot. – Datorer, till­behör, operativsystem, program och filer är kompatibla om de är utbytbara mot var­andra eller om de kan fungera ihop utan ändringar. En dator för Windows (det som förr kallades för en IBM‑kompatibel persondator eller en klon) kan köra program och använda tillbehör som är av­sedda för andra persondatorer för Windows. – Kompatibilitet är en variabel egenskap. Den behöver, eller kan. alltså inte vara hundraprocentig. Man talar också om bakåtkompatibilitet och framåtkompatibilitet. – Jämför med interoperabilitet och fungibilitet. – På engelska: compatibility.

[kompatibilitet] [ändrad 28 februari 2021]