kompatibilitet

egenskapen att vara förenlig med, fungera ihop med, vara utbytbar mot. – Datorer, till­behör, operativsystem, program och filer är kompatibla om de är utbytbara mot var­andra eller om de kan fungera ihop utan ändringar. En dator för Windows (det som förr kallades för en IBM‑kompatibel persondator eller en klon) kan köra pro­gram och använda tillbehör som är av­sedda för andra persondatorer för Windows, konstruerade enligt en senare version av det som från början var IBM:s specifikation. – Kompatibilitet är en variabel egen­skap. Den behöver, eller kan. alltså inte vara hundra­pro­centig. Man talar också om bakåt­kompatibilitet och framåtkom­pa­ti­bi­li­tet. – Jäm­för med interoperabilitet. – På engelska: compatibility.

[kompatibilitet] [ändrad 10 januari 2020]