GNUstep

en version av utvecklingsmiljön i operativsystemet NextStep / OpenStep utveck­lad som fri mjukvara (se GNU). – Gnustep är inte en komplett version av OpenStep, utan främst ett sätt att bevara och vidare­ut­veck­la den kraftfulla objektorienterade utvecklingsmiljön i OpenStep (som också har vidareutveck­lats av Apple som macOS). – Läs mer på gnustep.org.

[fri mjukvara] [programmering] [unix] [ändrad 30 oktober 2018]