Hertzfeld, Andy

(1953) – var med och utvecklade MacApple, numera anställd på Google. Han var anställd på Apple 1979-1984. Sedan var han med och startade före­tagen Radius, General Magic och Eazel. Han var också med och startade projektet Chandler. Hertzfeld anställdes 2005 på Google och var med och utvecklade gränssnittet till Google Plus. – Hans bok Revolution in the valley, som handlar om utvecklingen av Macintosh, kom ut 2004 (länk). Hertz­feld har också webbplatsen folklore.org med berättelser om Macens upp­komst. Hans personliga webbsida finns på differnet.com.

[andy hertzfeld] [it-historia] [personer] [ändrad 11 augusti 2017]