CERT-SE

en svensk myndighet som samlar in och sprider information om aktuella hot mot it‑säker­het. – Det kan gälla datavirus, nya metoder för dataintrång eller nyupptäckta sårbarheter i program. – CERT‑SE hette tidigare SITIC (Sveriges IT‑incidentcentrum) och låg då under PTS. (Observera att domänen sitic.se har tagits över oförändrad av ett spelbolag.) – CERT‑SE ligger under Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap, MSB. – Läs mer på cert.se. – Namnet anspelar på CertCC.

[it-säkerhet] [svenska myndigheter] [ändrad 20 augusti 2020]

CertCC

CERT coordina­tion center – en amerikansk larm­­central för virus‑attacker och it‑sabo­tage. – CertCC finns på Carnegie Mellon‑universitetet. Det är bemannat 24 timmar om dygnet, och finansi­eras av amerikanska staten genom Software engineering institute. CertCC slår larm vid behov och ger råd om it‑säkerhet. – Förkortningen CERT stod från början för Computer emergency response team, men numera är det en pseudoförkortning.  – Vid sidan av CertCC finns andra liknande grupper med namnet CERT, till exempel det statliga amerikanska US‑CERT, sedan 2018 del av Cybersecurity and infrastructure security agency (CISA). De är oberoende av CertCC, men samarbetar. Inrättningar med namnet CERT i denna betydelse har funnits sedan 1988.  – I Sverige finns CERT‑SE.

[it-säkerhet] [ändrad 16 februari 2023]

CERT

  1. – vanligt namn på larmcentraler för datavirus och andra skadeprogram som hotar it‑system. – Det finns många CERT, men den ursprungliga är amerikanska CertCC. I Sverige finns CERT-SE. – För­­kort­ningen CERT stod först för Computer emergency readi­ness team, men numera är det en pseudoförkortning. – Se också US‑CERT (sedan 2018 del av Cybersecurity and infrastructure security agency, CISA) och se CERT FOE;
  2. cert – kort för certificate.

[cert] [identifiering] [it-säkerhet] [kryptering] [pseudoförkortningar] [ändrad 8 augusti 2019]