Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

(MSB) – en svensk myndighet för hantering och förebyggande av olyckor och kriser. Under MSB ligger bland annat it‑säkerhetsorganisationen CERT‑SE. – Se msb.se.

[samhällsskydd] [svenska myndigheter] [ändrad 25 april 2017]