Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

(MSB) – svensk myndighet för hantering av olyckor och kriser. Under MSB ligger bland annat it‑säkerhetsorganisationen CERT‑SE. – Se msb.se.

[myndigheter] [samhällsskydd] [ändrad 25 april 2017]