Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

(MSB) –– svensk myndighet för hantering av olyckor och kriser. Under MSB ligger bland annat it-säker­hets­organisationen Cert-SE. –Se msb.se.

[myndigheter] [samhällsskydd] [ändrad 25 april 2017]