Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB – svensk myndighet för hantering av olyckor och kriser. Under MSB ligger bland annat it-säker­hets­organisationen Cert-SE. – Se msb.se.