Cybersecurity and infrastructure security agency

(CISA) – amerikansk federal myndighet med ansvar för USA:s it-säkerhet. CISA bildades i november 2018 genom sammanslagning av bland annat US‑CERT och ICS‑CERT (som ansvarade för industriell it-säkerhet. CISA ingår i Department of homeland security, DHS (dhs.gov).

[it-säkerhet] [myndigheter] [19 augusti 2019]