Cybersecurity and infrastructure security agency

(CISA) – en amerikansk federal myndighet med ansvar för USA:s it‑säkerhet. – CISA bildades i november 2018 genom sammanslagning av bland annat US‑CERT och ICS‑CERT (som ansvarade för industriell it‑säkerhet. CISA ingår i Department of homeland security, DHS (dhs.gov).

[amerikanska myndigheter] [it-säkerhet] [19 augusti 2019]