CERT-SE

en svensk myndighet som samlar in och sprider information om aktuella hot mot it‑säker­het. – Det kan gälla datavirus, nya metoder för dataintrång eller nyupptäckta sårbarheter i program. – CERT‑SE hette tidigare SITIC (Sveriges IT‑incidentcentrum) och låg då under PTS. (Observera att domänen sitic.se har tagits över oförändrad av ett spelbolag.) – CERT‑SE ligger under Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap, MSB. – Läs mer på cert.se. – Namnet anspelar på CertCC.

[it-säkerhet] [svenska myndigheter] [ändrad 20 augusti 2020]