Software Engineering Institute

(SEI) – ett amerikanskt forskningsinstitut med inriktning på programutveckling och it‑säkerhet, ytterst för krigsmaktens behov. – Software engineering institute drivs sedan 1984 av Carnegie Mellon‑universitetet på uppdrag av amerikanska staten. – SEI arbetar bland annat på att göra programutveckling till en ingenjörskonst (software engineering) med tidsplaner, förutsägbara resultat och kostnader samt kriterier för utvärdering. SEI är känt för sina utvärderingar av mogen­heten hos programutvecklande organisationer – se SEMA och CMMI. – SEI driver också datasäkerhetscentralen CertCC. – Se sei.cmu.edu.

[forskningsinstitut] [ändrad 15 april 2023]