Software Engineering Institute

(SEI) – ett amerikanskt forskningsinstitut med inriktning på programutveckling och it-säkerhet, ytterst för krigsmaktens behov. Det drivs sedan 1984 av Carnegie Mellon-universitetet på uppdrag av amerikanska staten. – SEI arbetar bland annat på att göra programutveckling till en ingenjörs­konst (software engineering) med tidsplaner, förutsäg­bara resultat och kostnader samt kriterier för utvärdering. SEI är känt för sina ut­värde­ringar av mogen­heten hos program­utveck­lande orga­nisa­tioner – se SEMA och CMMI. – SEI driver också datasäkerhetscentralen CertCC.

[forskningsinstitut] [ändrad 7 september 2018]