Microsoft

mjukvaruföretag som grundades 1975 av Bill Gates och Paul Allen†. – Microsoft blev det första stora it‑före­tag som inte utvecklade datorer, enbart datorprogram (men se här nedanför). Det stora genombrottet kom 1981 när Microsoft fick leverera operativsystemet PC-DOS till IBM:s Personal computer. Microsoft behöll då rätten att sälja operativsystemet till andra datortillverkare under namnet MS‑DOS. Det gav upphov till de så kallade klonerna, vilket bidrog till att göra pc:n till branschstandard. – Under 1980‑talet kom tidiga versioner av Windows och pro­gram som Word och Excel – första versionen av Word var faktiskt utvecklad för Macintosh. – Microsoft blev världens dominerande programföretag i början av 1990-talet med version tre av Windows och programsviten Office, som trängde undan program som Word­Perfect och Lotus 1-2-3†. Micro­soft har också en sökmotor, Bing. – I juni 2016 blev det klart att Microsoft köper det sociala nätverket LinkedIn. –  Microsoft har successivt börjat utveckla och sälja hårdvara under sitt eget varumärke, bland annat datorer och surfplattor med namnet Surface. Microsofts satsningar på mobiltelefoni har inte varit särskilt framgångsrika, se till exempel Windows Phone†. – Paul Allen slutade på Microsoft 1983, men hans dödsbo är fortfarande en av huvudägarna. Bill Gates var vd för Micro­soft fram till år 2000, då han överlät arbetet på Steve Ballmer. Steve Ballmer efterträd­des i feb­ru­ari 2014 av Satya Nadella (länk). Bill Gates var kvar som styrelseordförande till 2014, och fram till juni 2008 också som chef för programutvecklingen. Han kvarstod länge som tek­nisk rådgivare åt styrelsen, men lämnade Microsofts ledning i mars 2020. – Bill Gates arbetade sin sista dag på Microsoft den 27 juni 2008, då Ray Ozzie och Craig Mundie tog över ansvaret för programutvecklingen. – Microsofts huvudkontor ligger i Redmond, en grannstad till Seattle. – Se microsoft.com.

[företag] [ändrad 28 november 2022]