klon

dator eller annan produkt som funktionellt sett är utbytbar mot (kompatibel med) mot en annan, vanligt­vis mer känd, pro­dukt. – Ordet blev vanligt på 1980‑talet, då man talade om pc‑kloner: datorer som var kompatibla med IBM:s Personal computer. – Kloner säljs under eget varumärke, och är alltså inte förfalskningar. Men det är en för­ut­sättning att tillverkaren av förebilden till klonen tillåter kloningen. IBM, till exempel, tillät redan under stordatortiden kloning för att und­vika anklagelser för monopolism. – Syftet med kloner är att kunden ska kunna an­vända program och till­behör som är avsedda för förebilden. På 1990‑talet såldes det under ett par år också (med tillstånd av Apple) kloner av Macintosh. – Ordet klon har kommit ur bruk i denna betydelse, eftersom praktiskt taget alla persondatorer som säljs, utom Macintosh, är kompatibla med varandra. – Ordet: Klon är från början en term från gen­teknik. Det be­skriver en varelse som med artifici­ella medel, kloning, fått samma arvs­massa som en annan varelse. – På engelska: clone.

[jargong] [persondatorer] [produkter] [ändrad 9 november 2019]