Microsoft Office

en svit med kontors­program från Microsoft. – Programmen som ingår i Micro­soft Office har sedan slutet av 1990‑talet varit de helt do­mi­ne­rande kontorsprogram­men. Lik­nande program från andra företag måste, för att ha en chans att över­leva, kunna läsa och framställa filer i samma fil­format som Micro­soft Office. – I Microsoft Office ingår ord­be­hand­laren Word, kalkyl­arket Excel, e‑post­klienten Outlook, bild­spels-programmet PowerPoint, databashante­raren Access och andra program. Microsoft Office finns för Windows och Mac. – I maj 2010 släppte Micro­soft två gratisversioner av Office: Office Starter 2010, som är en annonsfinansierad enklare version av Office, och som in­stal­leras på använda­rens hårddisk, och Office Web Apps (klicka här), som körs i en webbläsare. 2011 kom Office 365, som körs från molnet. Det innebär att användaren inte behöver ha några program in­stal­le­rade på sin dator: när hon ska köra ett Office­program laddar hon ner det från Micro­softs servrar på inter­net med hjälp av en webb­läsare. – Läs mer på Micro­softs webbsidor (länk). – Microsoft Office har fått många efter­följare som heter något på Office. Det finns bland annat Apache Open Office och det som kallas för Office 2.0.

[office] [programsviter] [ändrad 19 april 2020]