Allen, Paul

(1953—2018) – grundare av Micro­soft till­sam­mans med Bill Gates. – Paul Allen drog sig 1983 tillbaka från led­ningen av Micro­soft på grund av sjukdom, men han var fort­far­ande en av de största del­ägarna. Han lämnade Micro­softs bolags­styrelse år 2000, men var formellt an­ställd som stra­te­gisk råd­giv­are till före­tags­led­ningen. Han har tagit ini­tia­tiv till flera företag samt donerat pengar till väl­gören­het och musik. Paul Allens självbiografi Idea man (länk) kom ut 2011. – Se paulallen.com.

[paul allen] [personer] [ändrad 16 oktober 2018]