Ozzie, Ray

(1955) – mannen bakom Lotus Notes (numera HCL Notes), 2005 till 2010 chefs­arki­tekt för mjuk­vara på Microsoft. – 2012 startade han Cocomo, senare Talko, ett företag som utvecklade internet­baserade tele­foni­tjänster. Det såldes i december 2015 till Micro­soft, närmare bestämt till Skype, som ska använda en del av tekniken, men lägger ner varu­­märket. Ray Ozzie följer inte med i köpet. – Ozzie an­ställ­des på Lotus 1983, men slutade 1984 och startade då Iris Associates. Där utveck­­lade han Notes, som Lotus lanse­rade 1989. Lotus köpte Iris (inklusive Ozzie) 1994, och 1997 slutade Ray Ozzie på Lotus för att starta Groove Net­works†, som köptes av Micro­­soft och först blev Micro­soft Groove, sedan inte­gre­­rades i Share­­point. – Ozzie tog över Bill Gates titel chief soft­ware architect när Micro­­soft köpte Groove i april 2005. Han sa upp sig i okto­ber 2010. – Ray Ozzies webb­sida är ozzie.net.

[personer] [ray ozzie] [ändrad 8 augusti 2019]