cyberförsäkring

försäkring av it-system. – Cyberförsäkringar brukar omfatta sådant som:

  • – hjälp vid driftsavbrott;
  • – hjälp vid attacker;
  • – hjälp med återställning efter driftsavbrott;
  • – ekonomisk ersättning vid avbrott i verksamheten;
  • – juridisk hjälp vid beskyllning om spridande av skadeprogram;
  • – juridisk hjälp vid beskyllning av missbruk av personuppgifter.

– På engelska: cyber insurance. – Läs också om silent cyber (indirekt cyberskada).

[försäkringar] [3 oktober 2022]

silent cyber

silent cyber risk – indirekt cyberrisk, dold cyberrisk – om cyberförsäkringar: skada som orsakas av it-system, men som inte drabbar själva it-systemet. – Till exempel om ett fel eller angrepp på it-systemet i en fastighet leder till brand eller vattenskada. Då är frågan vilken försäkring som gäller, eftersom en cyberförsäkring normalt bara gäller kostnader relaterade till it-systemet och data.

[försäkringar] [3 oktober 2022]

C-SCRM

Cybersecurity supply chain risk management – cyberriskhantering för leveranskedjan. – C-SCRM är en systematisk process för att upptäcka, stoppa och reducera risker som kan nå en organisation genom dess leveranskedja. Skadeprogram av olika slag, som trojanska hästar och gisslanprogram, kan ju nå en organisation från andra organisationer som den samarbetar med, till exempel underleverantörer eller it‑tjänstleverantörer. Ofta utgår man från att kommunikation från organisationer i leveranskedjan är säkra, men det behöver inte alltid vara fallet. Allt fler attacker använder strategin att gå genom leveranskedjor – en framgångsrik attack mot ett företag kan då sprida sig till flera.

[förkortningar på C] [riskhantering] [6 juni 2022]

cyberhotjakt

förebyggande arbete med upptäckt av hot och sårbarheter i it-system. – Cyberhotjakt går ut på att blockera möjligheter till attacker eller andra skadliga eller otillåtna aktiviteter innan de påbörjas. Detta till skillnad från vanliga it‑säkerhetsverktyg som är till för att upptäcka pågående attacker eller aktiviteter, eller sådana som redan har genomförts, och minska skadeverkningarna. – Cyberhotjakt är ett delvis manuellt arbete som utförs av erfarna experter med stöd av datorprogram. Det är ett ständigt pågående arbete. – På engelska: cyber threat hunting eller bara threat hunting, på svenska även bara hotjakt.

[it-säkerhet] [21 september 2021]

Swedish cybercrime center

SC3 eller SC3 – den svenska polisens organisation för utred­ning och hantering av it‑rela­te­rade brott. – Verksamheten inleddes den 1 oktober 2015 och organisationen hette då Nationellt IT-brottscentrum. SC3 ska bland annat utreda hot mot infrastruk­turen, ekonomisk brottslighet och bilder på sexuella övergrepp mot barn, förutsett att det har anknytning till it. SC3 ingår i polisens nationella operativa avdelning, Noa. SC3 har ingen webbsida. Det finns också regionala cyberbrottscentrum. – Namnet anknyter till motsvarande organisationer i andra länder, till exempel EU:s EC3 (länk).

[it-relaterad brottslighet] [svenska myndigheter] [14 september 2021]