cyberlaundering

cyberpenningtvätt, cybertvätt – penningtvätt genom arrangerade transaktioner på internet. Det kan ske genom försäljning av produkter och tjänster till extrema överpris på nätet. – En medbrottsling beställer varorna eller tjänsterna och betalar överpriset, men får i hemlighet kompensation för överpriset i form av pengar som penningtvättaren har kommit över genom brott. Syftet är att en brottsling ska kunna visa att han eller hon har kommit över sina pengar genom legitima transaktioner som kan styrkas. I vissa fall levereras ingen vara eller tjänst alls. Handel med kryptovalutor, försäljning av robotböcker och uthyrning av rum genom tjänster som Airbnb är några exempel på transaktioner som kan användas för cyberpenningtvätt. – Se också cyber.

[it-relaterad brottslighet] [ändrad 28 juni 2018]

Cybersuds

(förr) – namn på sammankomster varje vecka för folk i it‑branschen. Det började på 1990‑talet i Silicon Valley och spred sig till New York och andra platser. Riktigt stora sammankomster kallades för Super Cybersuds. Syftet var att knyta kontakter och starta företag. Sammankomster under det namnet upphörde efter några år. – Namnet: Suds syftar troligen på den öl som dracks (alltså på skummet). – Se också cyber.

[inaktuellt] [it-historia] [socialt] [ändrad 18 april 2020]

Cyber investigation analysis standard expression

(CASE) – en europeisk standard för forensiska it‑system. Alltså it‑system som används i brottsutredningar för undersökning av eventuellt bevis­material. Polisen i EU-länderna har 2017 kommit överens om att använda CASE för att enklare kunna utväxla information och bistå varandra. CASE är skrivet i öppen källkod och är en tillämpning av Unified cyber ontology, UCO. – Läs mer på GitHub.

[kriminalteknik] [öppen källkod] [16 maj 2017]

cyber-arms industry

”cybervapenindustrin”, ”cybervapenbranschen” – benämning på tillverkning och försäljning av program och andra verktyg samt tjänster för data­intrång och sabotage mot it-system. Handeln sker dels ”vitt” mellan statliga organ som underrättelsetjänster och företag som öppet, eller i varje fall lagligt, utvecklar sådana program, dels ”svart” mellan kriminella och dessutom i en gråzon där hackare säljer sina produkter och tjänster till myndig­heter – eller omvänt.

[it-säkerhet] [krig] [ändrad 2 oktober 2018]

cyberbomb

kraftfull attack mot motståndarens it-resurser. – Ordet har ingen exakt betydelse. Det används om metoder för att slå ut, avläsa och manipulera motståndarens it-nätverk och mobiltelefoni i stor skala. – Se också cyberkrigföring.

[attacker] [krig] [ändrad 18 april 2020]

cyberattack

allmän beteckning på attacker på it-system. Det kan gälla dataintrång, olika former av sabotage eller utnyttjande av it-systemet för att angripa tredje part (se botnät). – Förleden cyber har ingen särskild betydelse här, förutom att det handlar om it, men den används ofta när det gäller krig och terrorism. Därför förekommer ordet cyberattack ofta när man misstänker att det inte är vanliga hackare som ligger bakom. – På engelska: cyber attack.

[attacker] [ändrad 18 april 2020]