cyberoligark

benämning på de största it-företagen och deras ägare, i synnerhet de största inom sociala medier. – Alltså främst Facebook och Twitter, men även andra som har möjlighet att påverka vilken information och vilka åsikter som släpps fram. – Uttrycket cyberoligarker användes av Frankrikes finansminister Bruno Le Maire i januari 2021 med anledning av att bland andra Twitter hade stängt av USA:s president Donald Trump efter stormningen av USA:s kongress. – En oligark är en medlem av en oligarki, alltså ett fåtalsvälde.

[företag] [sociala medier] [13 januari 2021]

cyberhot

hot om attacker och manipulation av it-system samt stöld av information. Uttrycket cyberhot kan användas vare sig hotet riktas mot privatpersoner, företag, myndigheter eller mot försvarsmakten och strategiskt viktiga inrättningar, men det används i synnerhet när hotet kommer från främmande makt. – Se till exempel MSB:s webbsidor: länk. – IDG:s artiklar om cyberhot: länk. – På engelska: cyber threat, cybersecurity threat.

[it-säkerhet] [10 december 2020]

Nationellt cybersäkerhetscenter

(NCSC) – en svensk institution som ska förebygga, upptäcka och motverka cyberhot. – Den inledde verksamheten under 2021. – Med cyberhot menas sabotage och manipulation av it-system samt försök att komma åt information i it‑system, i synnerhet när det görs av främmande makt. Nationellt cybersäkerhetscenter är ett samarbete mellan FRA, FMV, Försvarsmakten, MSB, Polisen, PTS och Säpo. Beslutet att inrätta Nationellt cybersäkerhetscenter fattades i december 2020 av regeringen – se pressmeddelande från regeringen. – 2023 beslöt regeringen att FRA skulle bli huvudman för NCSC.

[it-säkerhet] [svenska myndigheter] [ändrad 26 april 2023]

cyberveillance

beteckning på företags ingående övervakning av vad anställda gör, både vid datorn och annars. Bland annat kontroll av att anställda ägnar sig åt arbetet, inte webbsurfar för skojs skull (cyberloafing) eller sköter privata angelägenheter på jobbet. – Ordet cyberveillance skulle kunna användas om all slags datoriserad övervakning, men har fått den speciella betydelse som anges här. – Av cyber och surveillance (övervakning).

[övervakning av personal] [20 december 2019]