Nationellt cybersäkerhetscenter

en svensk institution som ska förebygga, upptäcka och motverka cyberhot. Den ska inleda verksamheten under 2021. – Med cyberhot menas sabotage och manipulation av it-system samt försök att komma åt information i it‑system, i synnerhet när det görs av främmande makt. Nationellt cybersäkerhetscenter ska vara ett samarbete mellan FRA, FMV, Försvarsmakten, MSB, Polisen, PTS och Säpo. Beslutet att inrätta Nationellt cybersäkerhetscenter fattades i december 2020 av regeringen – se pressmeddelande från regeringen och cfcs.se.

[it-säkerhet] [myndigheter] [ändrad 10 maj 2021]

Dagens ord: 2021-05-14