ENIAC

(Electronic integrator and computer) – en dator konstruerad 19431946 av John Mauchly† och J Presper Eckert†. – ENIAC räknas, i konkurrens med Howard Aikens† Mark I†, som den första helt elektroniska generella datorn. – Konrad Zuses† Z3 från 1941 var den första datorn, men den var inte elektronisk utan elektromekanisk. Brittiska Colossus† var den första helt elektroniska datorn, men den var hårt specialiserad. – Till skillnad från alla moderna datorer räknade ENIAC inte med binära tal, utan med basen 10. Den var mycket snabbare än Mark I, och kunde göra upp till fem tusen additioner per sekund. – Nyligen har det uppmärksammats att ENIAC, som användes i ett hemligt projekt för amerikanska krigsmakten, programmerades av sex kvinnor som var tvungna att uppfinna programmeringskonsten medan de jobbade. De kallades för operatörer, och fick mycket lite erkänsla för sitt pionjärarbete. – Läs om dem i denna artikel i Philly Voice (länk).

[förkortningar på E] [historiska datorer] [it-historia] [programmering] [ändrad 9 mars 2018]

Aiken, Howard

amerikansk datorpionjär (19001973). – Aiken konstruerade tillsammans med Grace Hopper† under andra världskriget datorn Mark I†, som officiellt blev klar 1946. – Aiken räknades länge som konstruktör av den första datorn, även om John Mauchly† och J Presper Eckert† också har gjort anspråk på den äran. Men numera räknas tysken Konrad Zuses† Z3 från 1941 som den första datorn. – Den första elektroniska datorn, Colossus†, byggdes av Tom Flowers†. – Mer om Aiken på denna sida.

[datorpionjärer] [howard aiken] [it-historia] [ändrad 19 november 2019]

Mauchly, John

amerikansk datorpionjär (19071980). – John Mauchly kon­stru­erade datorn Eniac† till­sammans med J Presper Eckert†. Eniac räknades länge, i konkur­rens med Mark I†, som världens första dator, men numera räknas Konrad Zuses† Z3 från 1941 som först. John Mauchly räknas som tänkaren bakom Eniac medan Eckert var ingenjören. De två deltog också i konstruktionen av datorn Edvac†. – 1946 startade Eckert och Mauchly ett datorföretag som blev känt som Eckert‑Mauchly Computer Corporation†, och som 1950 såldes till Remington Rand. Då startade John Mauchly ett konsult­företag och ägnade sig åt datorteknik, före­tags­ledning och projektplanering.

[datorpionjärer] [it-historia] [john mauchly] [ändrad 30 maj 2017]

Eckert, J Presper

(J för John) – amerikansk dator­pionjär (19191995). – J Presper Eckert kon­stru­erade datorn Eniac† till­sammans med John Mauchly†. Eniac räknades länge, i kon­kur­rens med Mark I†, som världens första dator, men numera räknas Konrad Zuses† Z3 från 1941 som först. – Eckert, som under sitt liv tog 85 patent, räknas som ingenjören bakom Eniac, medan Mauchly var tänkaren. De två deltog också kon­struk­tionen av datorn Edvac†. 1946 startade Eckert och Mauchly dator­före­taget ECC, Electronic Control Company, som sedan bytte namn till Eckert-Mauchly Computer Corporation†. Det såldes 1950 till Remington Rand, och blev så småningom Unisys. Eckert var kvar som chef till 1989.

[datorpionjärer] [it-historia] [j presper eckert] [ändrad 30 maj 2017]

Eckert-Mauchly

Eckert-Mauchly Computer Corporation – ett av de allra första dator­företagen, grundat 1946. Numera del av Unisys. – Före­taget grundades av J Presper Eckert† och John Mauchly†, först under namnet Elec­tronic control company. Före­taget ut­veck­lade datorn Univac, som såldes till ameri­kanska krigsmakten i 46 exemplar. Eckert-Mauchly är också känt för att Grace Hopper† var före­tagets chefs­mate­matiker. – 1950 sålde Eckert och Mauchly sitt företag till Rand Corpo­ration, som döpte om det till Univac. Mauchly slutade då, men Eckert stannade kvar som chef. Univac ingår numera i Unisys.

[företag] [it-historia] [uppköpt] [ändrad 27 november 2012]