D2C

för direct to customer – direkt till kund. Tillverkaren säljer direkt till slutkund. Om förkortningen D2C används sker försäljningen vanligtvis genom webben.

[förkortningar på D] [e-handel] [n2n] [21 november 2019]

121

– kort för one-to-one. I logik: en-entydig, i programmering: ett-till-ett. I matematik även: injektiv avbildning. Alla dess uttryck syftar på sam­man­hang där ett objekt står i en viss relation till ett och bara ett annat objekt, och det andra objektet i sin tur står i motsvarande relation till det första objektet, och bara till det objektet. Exempel: att Oslo är huvudstad i Norge är en en-entydig relation: Oslo är inte huvudstad i något annat land, och Norge har bara en huvudstad. – I marknadsföring brukar one-to-one syfta på vad som på svenska kallas för personlig marknadsföring. – Läs också om Bureau 121.

[förkortningar på siffror eller tecken] [N2N-uttryck] [5 december 2017]

O2O

förkortning för online to offline. – O2O syftar på affärsmodellen där kunden beställer och betalar genom internet, men hämtar den beställda varan i en butik eller annan lokal. (Posten räknas inte.) Det kan göras genom sam­arbete mellan det säljande företaget och det som lämnar ut varan. Det kan också göras genom att ett företag som ursprungligen har sålt genom post­order skaffar sig egna försäljnings- eller utlämningsställen. – Se också BOPIS.

[förkortningar på O] [handel] [n2n-uttryck] [ändrad 16 maj 2020]

B2C

business-to-consumer – elektronisk handel mellan företag och kon­su­ment. – När webb­­handeln inte går så bra uttyds B2C också som ”back to college”.

[förkortningar på B] [handel] [n2n-uttryck] [ändrad 21 november 2019]

C2C

förkortning för bland annat:

  1. – company-to-company – ungefär samma som B2B, business-to-business;
  2. – computer-to-computer – jämför med A2A, application-to-application, och M2M, machine-to-machine;
  3. – consumer-to-consumer, alltså inter­net­tjänster som Blocket och Ebay där privat­­personer handlar med var­andra.

– För­kort­ningen C2C kan ha flera andra be­ty­delser. – Fler n2n-uttryck.

.