Bureau 121

engelsk beteckning på Nord­koreas påstådda armé av it‑specia­lister. – Bureau 121 har enligt syd­kore­anska upp­gifter sex tusen experter anställda i januari 2015. Enligt vissa källor arbetar Bureau 121 från Shenyang i Kina (där det är lättare att komma åt internet än i Nord­korea). – Bureau 121 uppges vara specialiserad på internet­sabotage, och antas ligga bakom at­tack­erna 2014 i sam­band med premiären på Holly­wood­filmen The Interview (länk), som handlade om ett mord­försök på Nord­koreas ledare Kim Jong Un. – Huvud­uppgiften påstås vara att för­bereda sabotage mot Syd­koreas infrastruktur om det blir krig (se cyberkrigföring). Någon infor­ma­tion från Nord­­korea om Bureau 121 finns givet­vis inte, utan infor­ma­tionen kommer från av­hoppare.

[attacker] [nordkorea] [krig] [ändrad 4 juli 2019]

Dagens ord: 2015-03-02