121

– kort för one-to-one. I logik: en-entydig, i programmering: ett-till-ett. I matematik även: injektiv avbildning. Alla dess uttryck syftar på sam­man­hang där ett objekt står i en viss relation till ett och bara ett annat objekt, och det andra objektet i sin tur står i motsvarande relation till det första objektet, och bara till det objektet. Exempel: att Oslo är huvudstad i Norge är en en-entydig relation: Oslo är inte huvudstad i något annat land, och Norge har bara en huvudstad. – I marknadsföring brukar one-to-one syfta på vad som på svenska kallas för personlig marknadsföring. – Läs också om Bureau 121.

[förkortningar på siffror eller tecken] [N2N-uttryck] [5 december 2017]