O2O

  1. förkortning för online to offline. – O2O syftar på affärsmodellen där kunden beställer och betalar genom internet, men hämtar den beställda varan i en butik eller annan lokal. (Leverans med posten räknas inte.) Det kan göras genom sam­arbete mellan det säljande företaget och det som lämnar ut varan. Det kan också göras genom att ett företag som ursprungligen har sålt genom post­order skaffar sig egna försäljnings- eller utlämningsställen. – Se också BOPIS;
  2. – även: offline to online. – Syftar på när ett företag som säljer i butiker satsar på att även sälja på nätet.

[förkortningar på O] [handel] [n2n-uttryck] [ändrad 11 mars 2022]