V2L

vehicle-to-load – möjlighet att driva elektrisk utrustning från en elektrisk bil genom att särskilt uttag.

[bilar] [n2n] [26 mars 2023]

kraschdetektering

det att en smart mobil automatiskt ringer upp 112 om bilen som den färdas i kraschar. – Kraschdetektering är en funktion i iPhone 14 och iPhone 14 Pro samt Apple Watch. Det visades upp i september 2022. – Se Apples webbsidor (en bit ner). – På engelska: crash detection. – Läs också om eCall. – iPhone 14 och iPhone 14 Pro har också Nödanrop SOS via satellit, men det fungerar tills vidare bara i USA och Kanada. 

[bilar] [mobiltelefoner] [personskydd] [14 september 2022]

demand-responsive transport

(DRT) – efterfrågestyrd kollektivtrafik, kollektivtaxi. – Efterfrågestyrd kollektivtrafik innebär att fordon hämtar och släpper av trafikanter på de platser och vid de tider då trafikanterna ber om det. Skillnaden mot taxi är att flera trafikanter delar på samma fordon, som tar upp och släpper av trafikanter längs en rutt som bestäms av efterfrågan. Det finns inga hållplatser eller tidtabeller. Fordonet kan vara en mindre buss eller en bil. Beställning görs med en app eller med telefon. – Efterfrågestyrd kollektivtrafik förekommer i glest befolkade områden där vanliga busslinjer inte skulle ha tillräcklig täckning. Det brukar ha bättre ekonomi än taxi och färdtjänst.

[transport och logistik] [13 augusti 2022]

Speedcam Anywhere

en fartkamera i form av en app. – Speedcam Anywhere använder artificiell intelligens för att fastställa fordons hastighet när de filmas med en smart mobil. Appen har utvecklats av ai‑forskare i Storbritannien och Silicon Valley och presenterades i mars 2022. Den läser registreringsskyltar och ger användaren möjlighet att skicka mätningarna vidare till polisen. Appen har mötts av protester i Storbritannien. De som protesterar talar om angiveri och jämför med östtyska Stasi. Utvecklarna bakom Speedcam Anywhere har tagit emot hot. När detta skrivs (april 2022) har Apple inte godkänt appen för iOS, men den finns för Android. – Se speedcamanywhere.com.

[ai] [bilar] [juridik] [11 april 2022]

ADAS

Advanced driver-assistance systems – avancerade förarassistanssystem, avancerade förarstödssystem – datorsystem som hjälper förare att köra och parkera bilen. Syftet är att förebygga olyckor som beror på föraren. – ADAS är en allmän beteckning, inte någon standard.  – Mer under självkörande bil.

[bilar] [förkortningar på A] [ändrad 18 mars 2023]

samåkning

  1. – arrangemang där flera personer åker i samma bil, vanligtvis till jobbet, utan att de tillhör samma familj eller behöver ha något annat gemensamt. Föraren får vanligtvis betalt av de andra åkande. Det finns, eller har funnits, samåkningstjänster som ordnar samåkning för intresserade;
  2. – samåkningstjänst – beteckning på tjänster som Uber, som snarare är ett slags taxi, även om de av juridiska skäl inte kan kalla sig för det.

[bilar] [7 juli 2020]

DST80

ett kryptosystem för trådlösa bilnycklar och för brickor som används för kontaktlösa betalningar, inpassering och annat. – DST80 gör att lösenord inte skickas i klartext. I stället skickas ett krypterat lösenord som bara används en gång, och alltså är oanvändbart om det uppsnappas. – I mars 2020 blev det känt att DST80 har sårbarheter som gör att en angripare relativt enkelt kan starta tändningen på en bil utan att ha tillgång till bilnyckeln. Det gäller främst bilmärken från Japan och Sydkorea. Redan 2005 hade forskare vid Johns Hopkins University i USA visat att DST80‑systemet kunde återskapas. DST80 har utvecklats av Texas Instruments och var en företagshemlighet fram till 2005. –DST står för Digital signature transponder. – Mer i Wikipedia.

[bilar] [förkortningar på D] [kryptering] [8 mars 2020]