regel 34

(rule 34) – ”Om det existerar så finns det som porr.” – Regeln saknar undantag, men se regel 35. Vilka de föregående 33 Rules of the internetse Urban Dictionary är varierar.

[lagar] [ändrad 11 maj 2017]

regel 35

(rule 35)”Om det inte har gjorts porr på det så kommer det att göras.” – Jämför med regel 34.

[lagar] [ändrad 21 april 2020]

blue apps

pornografiska applikationer. – Ut­trycket blev aktuellt i februari 2010 när Apple rensade ut ett antal program från App Store med motive­ringen att de var porno­grafiska. – Blue är ibland ett täckord för pornografisk eller för annat som anses opassande. (Det anspelar på blue laws: lagar mot pornografi och annat sexuellt.) Andra täckord med liknande betydelse är adult, explicit och graphic samt NSFW.

[applikationer] [språktips] [ändrad 2 mars 2018]

teaser

teaser site, teaser URL – vilseförande webbsidawebbsida som är utformad för att locka besökare till en annan webbsida, ibland med provokativa eller direkt vilseledande metoder. En teaser som verkar pornografisk kan till exempel länka till reklam för preventivmedel eller till propaganda för sexuell avhållsamhet. Eller omvänt.

[bluff och båg] [webbsidor] [ändrad 19 januari 2021]

explicit

ibland: täckord för pornografisk (”sexually implicit”, ”explicit content”). Men grundbetydelsen är bara: tydlig, ut­tryck­lig, rätt­fram – utan omskrivningar. Andra täckord med liknande be­tydelse är adult, blue och graphic samt NSFW.

[språktips] [ändrad 2 mars 2018]

hämndporr

(revenge porn) – bilder på en person naken, eller i sexuella situationer, utlagda på nätet som trakasserier. – I mars 2015 dömdes en svensk man i Högsta domstolen att betala 76 000 kronor i skadestånd för att han hade lagt ut pornografiska bilder på sin före detta flickvän. Han dömdes för förtal. Det fanns då ingen särskild lag i Sverige mot hämndporr, men i november 2017 infördes brottet olaga integritetsintrång för bland annat hämndporr. I Kalifornien har hämndporr varit straffbart sedan oktober 2013. – I september 2016 stämdes Facebook av en tonåring i Nordirland för att Facebook inte hade avlägsnat hämndporr som hon var med i tillräckligt snabbt. Facebook gjorde upp i godo med flickan (se denna artikel). – Se också Instagram‑målet, makromobb, näthat, näthatare, näthot, nätmobbning, porrutpressning och sextortion.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 21 april 2020]