regel 34

(rule 34) – ”Om det existerar så finns det som porr.” – Regeln saknar undantag, men se regel 35. Vilka de föregående 33 Rules of the internetse Urban Dictionary är varierar.

[lagar] [ändrad 11 maj 2017]

regel 35

(rule 35)”Om det inte har gjorts porr på det så kommer det att göras.” – Jämför med regel 34.

[lagar] [ändrad 21 april 2020]

binärgrupp

föråldrad benämning: diskussionsforum på internet som tillät att deltagarna pub­li­cerade så kallade binärfiler, oftast bild­er. – Många diskussionsforum tillät däremot inte ”binärfiler” av flera skäl:

  1. – för att del­tagare med lång­samma modem inte skulle ödsla tid och pengar på ner­ladd­ning av stora filer;
  2. – för att en del inter­net­operatörer blockerade binärgrupper av liknande skäl;
  3. – för att binärfilerna ofta var porno­grafiska bilder.

[diskussioner] [ändrad 22 oktober 2015]

blue apps

pornografiska applikationer. – Ut­trycket blev aktuellt i februari 2010 när Apple rensade ut ett antal program från App Store med motive­ringen att de var porno­grafiska. – Blue är ibland ett täckord för pornografisk eller för annat som anses opassande. (Det anspelar på blue laws: lagar mot pornografi och annat sexuellt.) Andra täckord med liknande betydelse är adult, explicit och graphic samt NSFW.

[applikationer] [språktips] [ändrad 2 mars 2018]