internetoperatör

företag (operatör) som för­medlar med­de­landen (e-post, webb­sidor, chatt, internet­tele­foni, video­kon­fe­renser) till och från an­vändare på inter­net, eller som säljer ka­pa­citet på inter­net till andra företag eller båda. Ett företag som säljer ka­pa­citet på inter­net till andra företag kallas för carrier.