nerladdning

(downloading) – överföring av filer från en server till en enskild användares dator. (Eller till annan utrustning, som mobiltelefon.) – Att ladda ner innebär att överföra något från det stora eller centrala (servern) till det lilla eller perifera (användarens dator). Ofta talar man i stället om att hämta filer. – Uppladdning (uploading) går i mot­satt riktning: från en enskild användare till en server. (Ibland används ner­laddning om trafik i båda riktningarna.) Ordet stavas också nedladdning. ­– Jäm­för med ner­ströms och ner­länk samt med sido­laddning. – Läs också om undownloading.

[filer] [nätverk] [ändrad 2 december 2018]