NSFW

”not safe for work” eller ”not suitable for work”; ibland också: ”not suitable for wife” – om något på internet som bör kollas först efter jobbet. Ofta: kodord för pornografi. – Alternativ: SFW.

[förkortningar på N] [nät- och sms-språk] [ändrad 10 januari 2020]