App Store

Apples tjänst för ner­laddning av program till iPhone, iPad och Mac. Alla program som in­stal­leras på en iPhone eller iPad måste hämtas från App Store, som ingår i iTunes Store. Pro­gram­men kan vara gratis eller kosta. – Apples App Store har fått flera efter­­följare som Google Play, Windows Phone Store och Windows Store. – Det finns metoder att in­stal­lera pro­gram som inte kommer från App Store på en iPhone eller iPad, se jail­breaka. – Läs också om iOS developer enter­prise pro­gram.