binärfil

(binary) – föråldrat: bildfil, musikfil eller annan stor fil som läggs ut i ett sammanhang där den inte är direkt läsbar. Till exempel en bildfil som läggs ut i ett diskussionsforum på internet (se alt.binaries). – Beteckningen binärfil är missvisande, eftersom alla datafiler är binära. Namnet syftar på att filens innehåll ter sig som en obegriplig följd av ettor och nollor om man inte har ett program som kan öppna filen.

[filer] [ändrad 17 september 2020]