AnonX

  1. – en försvunnen amerikansk tjänst för anonym webbsurfning och fildelning, startad 2004, borta 2005. – Användarna laddade ner ett program som dirigerade all deras trafik via AnonX servrar. Försökte någon spåra trafiken kom de inte längre än till AnonX. Kommunikationen mellan AnonX och användaren gick genom ett virtuellt privat nätverk, vilket innebär att allt var krypterat. Tjänsten blev 2005 helt inriktad på pornografi, varpå den försvann;
  2. – AnonX – en vanlig signatur på diskussions­forum.

[diskussioner] [dold identitet] [försvunnet] [ändrad 5 juni 2020]

porn troll

”porrtroll” – företag som begär skade­stånd av personer som påstås ha laddat ner porno­grafi från inter­net. Pornografin är, eller påstås vara, skyddad av upphovs­rätt – se porrutpressning. – Ut­räk­ningen är att den utpekade ska betala skadeståndet hellre än att be­strida kravet, försvara sig inför domstol och bli känd som porrtittare. – Se också copyright troll, patenttroll, sextortion och troll.

[bluff och båg] [it-relaterad  brottslighet] [upphovsrätt] [ändrad 21 april 2020]

adult

vuxen – ibland: täckord för porno­grafisk eller med anknytning till prostitution. Förkortningen AO står för adult oriented. – Liknande betydelse kan också dessa ord ha: blue, explicit och graphic samt NSFW.

[språktips] [ändrad 2 mars 2018]