teaser

teaser site, teaser URL – vilseförande webbsidawebbsida som är utformad för att locka besökare till en annan webbsida, ibland med provokativa eller direkt vilseledande metoder. En teaser som verkar pornografisk kan till exempel länka till reklam för preventivmedel eller till propaganda för sexuell avhållsamhet. Eller omvänt.

[bluff och båg] [webbsidor] [ändrad 19 januari 2021]

explicit

ibland: täckord för pornografisk (”sexually implicit”, ”explicit content”). Men grundbetydelsen är bara: tydlig, ut­tryck­lig, rätt­fram – utan omskrivningar. Andra täckord med liknande be­tydelse är adult, blue och graphic samt NSFW.

[språktips] [ändrad 2 mars 2018]

hämndporr

bilder på en person naken, eller i sexuella situationer, utlagda på nätet som trakasseri. – I mars 2015 dömdes en svensk man i Högsta domstolen att betala 76 000 kronor i skadestånd för att han hade lagt ut pornografiska bilder på sin före detta flickvän. Han dömdes för förtal. Det fanns då ingen särskild lag i Sverige mot hämndporr, men i november 2017 infördes brottet olaga integritetsintrång för bland annat hämndporr. I Kalifornien har hämndporr varit straffbart sedan oktober 2013. – I september 2016 stämdes Facebook av en tonåring i Nordirland för att Facebook inte hade avlägsnat hämndporr som hon var med i tillräckligt snabbt. Facebook gjorde upp i godo med flickan (se denna artikel). – På engelska: revenge porn. – Se också Instagram‑målet, makromobb, näthat, näthatare, näthot, nätmobbning, porrutpressning och sextortion.

[förföljelser] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 21 april 2020]

AnonX

  1. – en försvunnen amerikansk tjänst för anonym webbsurfning och fildelning, startad 2004, borta 2005. – Användarna laddade ner ett program som dirigerade all deras trafik via AnonX servrar. Försökte någon spåra trafiken kom de inte längre än till AnonX. Kommunikationen mellan AnonX och användaren gick genom ett virtuellt privat nätverk, vilket innebär att allt var krypterat. Tjänsten blev 2005 helt inriktad på pornografi, varpå den försvann;
  2. – AnonX – en vanlig signatur på diskussions­forum.

[diskussioner] [dold identitet] [försvunnet] [ändrad 5 juni 2020]

porn troll

”porrtroll” – företag som begär skade­stånd av personer som påstås ha laddat ner pornografi från internet. Pornografin är, eller påstås vara, skyddad av upphovsrätt – se porrutpressning. – Uträkningen är att den utpekade ska betala skadeståndet hellre än att bestrida kravet, försvara sig inför domstol och bli känd som porrtittare. – Se också copyright troll, patenttroll, sextortion och troll.

[bluff och båg] [it-relaterad brottslighet] [troll] [upphovsrätt] [ändrad 21 april 2020]

adult

vuxen – ibland: täckord för porno­grafisk eller med anknytning till prostitution. Förkortningen AO står för adult oriented. – Liknande betydelse kan också dessa ord ha: blue, explicit och graphic samt NSFW.

[språktips] [ändrad 2 mars 2018]

Child online protection act

(COPA) – en avskaffad amerikansk lag som förbjöd kommersiella organisationer att visa porno­grafiskt material på internet för barn. – COPA röstades igenom i USA:s kon­gress 1998. Men lagen visade sig svår att tillämpa, och trädde i praktiken aldrig i kraft. Den avskaffades definitivt 2009 genom ett beslut av USA:s högsta domstol. – COPA var en uppföljare till den likaså avskaffade lagen Communications decency act (CDA). – Läs också om Children’s online privacy protection act (COPPA) och om Internet safety act.

[barn] [juridiska lagar] [ändrad 20 februari 2017]