Perlman, Radia

Radia Perlmans porträtt
Radia Perlman. Foto: Joel Åsblom

(1951) – amerikansk nätverksexpert, känd för att 1985 ha utvecklat spanning tree protocol. Det är ett proto­koll som för­hindrar att med­de­landen på internet går runt i en ändlös slinga, vilket annars lätt skulle kunna hända be­ro­ende på nätets decentraliserade upp­bygg­nad. – Se upp­spän­nande träd. – Många anser att inter­nets ex­pan­sion sedan 1980‑talet inte hade varit möjlig utan spanning tree protocol. Därför kallas Radia Perlman ibland för ”inter­nets moder”, vilket hon inte gillar. – Radia Perl­mans forskar­karriär började på MIT, där hon bland annat ut­veck­lade pro­gram­språk för barn. 1980 an­ställdes hon på Digital†, där hon utvecklade spann­ing tree protocol, senare på EMC och sedan 2010 på Intel (press­med­delande). Hon har skrivit böckerna Interconnections (1992) och Network security (2002). – Radia Perlman har fått många ut­märkel­ser. Hon blev år 2000 heders­doktor vid KTH i Stockholm (länk), Inventor of the year 2003, utsedd av Silicon Valley property law association (se länkarkiverad), Anita Borg Institute women of vision awards 2005 (länk), Usenix lifetime achievement award 2006 (länk) och fick 2010 Sigcomm Award (se länk). – 2014 valdes hon in i Internet hall of fame (länk).

[internet] [personer] [radia perlman] [ändrad 20 augusti 2019]

uppspännande träd

(spanning tree) – i nätstrukturer: en samman­­hängande figur av linjer (en graf) som når alla noder (knutpunkter) i nätet. Figuren får grena sig, men den får inte bilda slingor. – Minsta upp­­spännande träd (minimum spanning tree, på svenska också minimalt…) är den kortaste graf som når alla noder i nätet (beskrivs här). – Spanning tree proto­­col, känt som STP, är ett protokoll som an­­vänds för att hindra att meddelanden i nätverk går i slingor. Protokollet, som ut­­veck­lades av Radia Perlman, då på Digital†, nu på Intel, hittar ett minsta uppspännande träd i nätet och stänger av alla förbindelser som inte ingår i trädet. Ett med­­de­lande som slussas från nod till nod kan då inte gå runt i slinga. – Läs mer i Wikipedia. – Läs också om traversering.

[matematik] [nätverk] [ändrad 6 oktober 2019]