slinga

det att datorn kör samma stycke programkod om och om igen. Det kan vara en planerad del av programmet eller ett fel. Programmeraren kan ha angett att en viss följd av beräkningar ska upprepas tills resultatet uppfyller ett angivet villkor. Då avbryts slingan och datorn går vidare till andra delar av programmet. (Se iteration och rekursion.) Men om slingan beror på ett programmeringsfel upprepar datorn samma instruktioner tills användaren sätter stopp. En sådan ändlös slinga (infinite loop eller endless loop) kan få programmet eller operativsystemet att hänga sig. – På engelska: loop. – Se också stopproblemet.

[programkörning] [ändrad 14 oktober 2018]