graf

diagram som beskriver ett nätverk eller annan struktur i form av noder (knutpunkter) och förbindelser mellan noderna (kanter eller bågar). En graf kan beskriva allt från datornätverk till relationer mellan människor (sociala nätverk). Det är en abstrakt beskrivning: man förutsätter att betraktaren förstår vad som finns i noderna och vilken funktion kanterna har. På engelska: graph.  – Grafer beskrivs med termer som:

  • riktad (directed) – kanterna anger en riktning. Om grafen till exempel är ett släktträd bör kanten mor—dotter vara riktad. I en graf över ett datornätverk är troligen kanten som går till skrivaren riktad. Vid behov ritar man två kanter mellan ett par noder, en i varje riktning. Riktade kanter kan också ange tidsföljd: kanten går från en händelse som inträffade först till en som inträffade senare;
  • oriktad (undirected) – kanterna anger ingen riktning;
  • acyklisk (acyclic) – ingen sekvens av kanter i grafen leder tillbaka till utgångspunkten. Detta förutsätter ett kanterna är riktade. – Se också riktad acyklisk graf och uppspännande träd;
  • cyklisk (cyclic) – minst en sekvens av riktade kanter i grafen leder tillbaka till utgångspunkten (en slinga).

– Mer på KTH:s webbsidor.

[nätverk] [ändrad 6 oktober 2019]

Dagens ord: 2020-01-07