Cray Research

tidigare namn på den superdator-tillverkare som nu heter HPE Cray. – Cray Research grundades 1972 av Seymour Cray†, som lämnade företaget 1989. 1996 köptes Cray Research av SGI† (tidigare Silicon Graphics), som sålde avdelningen för superservrar till Sun† (numera del av Oracle). 1999 gjorde SGI om Cray Research till ett fristående dotterbolag och sålde det kort därefter till Tera Computer. Cray Research och Tera Computer slogs i mars 2000 ihop till Cray Inc, som i sin tur blev köpt av HPE 2019.

[superdatorer] [ändrad 19 oktober 2020]

Cray, Seymour

legendarisk superdator-­konstruktör, 19251996. – Seymour Cray utvecklade under 1950-talet datorer för vetenskapligt arbete på Electronic Research Associates, och grundade 1957 Control Data Corporation†. 1972 slutade han där och grundade Cray Research†. Han slutade där 1989 och grundade då Cray Computer Corporation†, som lades ned 1994 utan att ha sålt några datorer. Kort efter att Cray hade grundat ytterligare ett företag, SRC Company (senare SRC Computers, ännu senare SRC Labs), dog han 1996 i en bilolycka.

[personer] [seymour cray] [superdatorer] [ändrad 24 januari 2018]

Control Data

ett uppköpt datorföretag, grundat 1957 av Seymour Cray†. – Control Data var med sina högpresterande datorer under 1960‑talet en allvarlig konkurrent till IBM. När Seymour Cray lämnade företaget 1972 fick Control Data allt svårare att hävda sig mot IBM och mot Seymour Crays nya företag, Cray Research†. Control Data slutade då att tillverka datorer, gick över till systemintegration och köptes 1999 upp av dåvarande Syntegra, ett dotterbolag till BT. Verksamheten ingår nu i BT Global Services (länk).

[superdatorer] [uppköpt] [ändrad 7 april 2021]

Cray

  1. – ingår i namn på flera företag som är uppkallade efter den legendariska super­dator­konstruktören Seymour Cray† (19251996). Från mars 2000 fanns Cray Inc, som bildades genom samman­­slag­ning av Cray Research† och Tera Computer. Det köptes i maj 2019 av HPE och heter numera HPE Cray. – Seymour Cray grundade två före­­tag under sitt eget namn, Cray Research och Cray computer corporation†;
  2. – crazy i ung­doms­språk från 2012.

[företag] [jargong] [superdatorer] [ändrad 19 oktober 2020]