superdator

avancerad dator för invecklade vetenskapliga och tekniska beräkningar. – Superdatorer är ofta avsedda för områden som meteorologi, rymdfart och oljeprospektering, där beräkningarna inte bara är omfattande utan också komplexa: datorn upprepar (itererar) beräkningar med användning av resultatet av den föregående omgången för att successivt nå fram till ett användbart svar; resultatet av en beräkning är beroende av resultatet av en annan beräkning, som i sin tur är beroende av en tredje. – Den klassiska superdatortillverkaren var Cray, numera HPE Cray. Crays legendariska superdatorer var specialkonstruerade datorer med speciella processorer för så kallade vektor‑beräkningar. De var gjorda för att klara komplicerade beräkningar snabbt, till skillnad från stordatorerna som gjorde många enkla beräkningar snabbt. – Rent praktiskt har det sedan 00‑talet blivit praktiskt taget omöjligt att få enskilda processorer att räkna snabbare: de drar då orimligt mycket ström och blir överhettade. För att få snabbare beräkningar måste man dela upp dem på flera processorer. De klassiska superdatorerna har därför trängts undan av parallelldatorer (massivt parallella system). De består av många sammankopplade datorer, ofta med vanliga processorer. (Se också kluster.) Ordet superdator syftar numera oftast på sådana system. Numera talar man ofta också om high‑performance computing, HPC, på svenska högpresterande datorer.

[superdatorer] [ändrad 16 augusti 2021]