Control Data

ett uppköpt datorföretag, grundat 1957 av Seymour Cray†. – Control Data var med sina högpresterande datorer under 1960‑talet en allvarlig konkurrent till IBM. När Seymour Cray lämnade företaget 1972 fick Control Data allt svårare att hävda sig mot IBM och mot Seymour Crays nya företag, Cray Research†. Control Data slutade då att tillverka datorer, gick över till systemintegration och köptes 1999 upp av dåvarande Syntegra, ett dotterbolag till BT. Verksamheten ingår nu i BT Global Services (länk).

[superdatorer] [uppköpt] [ändrad 7 april 2021]