Cunninghams lag

(Cunningham’s law) – ”Bästa sättet att få rätt svar på internet är inte att lägga upp frågan – det är att lägga upp fel svar.” – Lagen formulerades redan på 1980‑talet av programmeraren Ward Cunningham, annars mest känd för att ha uppfunnit wiki.

[diskussioner] [lagar] [13 november 2017]

teknisk skuld

(technical debt) – dålig eller kortsiktig programutveckling som belastning på it‑system. ”Skulden” måste förr eller senare betalas genom att man omarbetar programmet eller byter ut det. Den tekniska skulden är, så länge den finns kvar, en belastning för driften och för annan systemutveckling. – Tek­nisk skuld kan i vissa fall också ses som en tillfällig nödvändighet: företaget måste ”sätta sig i skuld” för att inte missa ett till­fälle. Det kan då gälla både teknisk skuld i betydelsen slarvig pro­gram­me­ring (för att man ska kunna leverera i tid) och skuld i pengar. I båda fallen måste skulden då betalas tillbaka. – Ut­trycket skapades av Ward Cun­ning­ham, känd för att ha utvecklat den första wikin.  – Man kan också tala om en teknisk kostnadsbomb i liknande betydelse. – Läs också om säkerhetsskuld.

[systemutveckling] [ändrad 18 mars 2019]

bliki

kombination av blogg och wiki – alltså en blogg som läsarna kan ändra och lägga till i. – Ordet bliki lär ha skapats 2003 av wikins upphovsman Ward Cunningham (länk – långsam, ha tålamod). Andra ord för samma sak är wikilog, wog, wikiweblog, wikiblog och bloki. Inget av orden används särskilt ofta.

[webbpublicering] [ändrad 26 augusti 2021]

wiki

webbsida som besökare fritt kan ändra i. – På en wiki kan besökare ändra, ta bort och lägga till text och annat material. Detta kan de göra direkt från sina webbläsare. – Det mest kända exemplet på wiki är uppslagsverket Wikipedia. – Den första som la ut en wiki på webben var ameri­kanen Ward Cunningham (länk) 1995. Wiki kan ses som ett långtgående experiment i samarbete och förtroende. En wiki har inga omedelbara spärrar mot ändringar enligt antagandet att fel och vandalisering rättas till av de seriösa besökarna. (För att göra det lätt att renovera efter vandalisering brukar wikiplatser spara tidigare versioner av texten.) – Wiki‑formen används också av mindre grupper som tillsammans arbetar med textprojekt. Det krävs då konto och inloggning. – Läs mer om wiki i Wikipedia. – Läs också om WikiLeaks (som inte är någon wiki). – Ordet: Wiki kommer av hawaiianska wikiwiki, som betyder kvickt. – På svenska: en wiki, flera wikier. – Läs också om bliki, wall wiki och swicki.

[socialt] [webbpublicering] [wiki] [ändrad 1 september 2021]