Cunninghams lag

(Cunningham’s law) – ”Bästa sättet att få rätt svar på internet är inte att lägga upp frågan – det är att lägga upp fel svar.” – Lagen formulerades redan på 1980-talet av programmeraren Ward Cunningham, annars mest känd för att ha uppfunnit wiki.

[diskussioner] [lagar] [13 november 2017]

teknisk skuld

(technical debt) – dålig eller kortsiktig programutveckling som belastning på it‑system. ”Skulden” måste förr eller senare betalas genom att man omarbetar programmet eller byter ut det. Den tekniska skulden är, så länge den finns kvar, en belastning för driften och för annan systemutveckling. – Tek­nisk skuld kan i vissa fall också ses som en tillfällig nödvändighet: företaget måste ”sätta sig i skuld” för att inte missa ett till­fälle. Det kan då gälla både teknisk skuld i betydelsen slarvig pro­gram­me­ring (för att man ska kunna leverera i tid) och skuld i pengar. I båda fallen måste skulden då betalas tillbaka. – Ut­trycket skapades av Ward Cun­ning­ham, känd för att ha utvecklat den första wikin.  – Man kan också tala om en teknisk kostnadsbomb i liknande betydelse. – Läs också om säkerhetsskuld.

[systemutveckling] [ändrad 18 mars 2019]

bliki

kombination av blogg och wiki – alltså en blogg som läsarna kan ändra och lägga till i. Ordet lär ha skapats av wikins upphovsman Ward Cunningham (länk – långsam, ha tålamod). Andra ord för samma sak är wikilog, wog, wikiweblog, wikiblog och bloki. –Se Wikipedia* (länk).

wiki

webbsida som besökarna fritt kan ändra i. – Besökare kan ändra, ta bort och lägga till text och annat material. Detta kan de göra direkt från sina webb­läsare. – Det mest kända exemplet på wiki är upp­slags­verket Wiki­pedia. – Den första som la ut en wiki på webben var ameri­kanen Ward Cunningham (länk) 1995. Wiki kan ses som ett långt­gående experi­ment i samarbete och förtro­ende. En wiki har inga omedelbara spärrar mot ändringar enligt antagandet att fel och vandali­se­ring rättas till av de seriösa besök­arna. (För att göra det lätt att renovera efter vandali­se­ring brukar wikiplatser spara tidigare versioner av texten.) – Wiki­formen används också av mindre grupper som till­sam­mans arbetar med text­projekt. – Läs mer om wiki i Wikipedia (länk). – Läs också om Wiki­leaks (som inte är någon wiki). – Ordet: Wiki kommer av hawaii­an­ska wikiwiki, som betyder ’kvickt’. – På svenska: en wiki, flera wikier. – Läs också om bliki, wall wiki och swicki.