Vintage pattern wikia

en webbsajt som publicerar symönster som är 25 år gamla eller äldre. Sajten innehåller dels mönster som har ställts till förfogande av symönstrens utgivare, dels mönster som besökare på sajten publicerar. – Vintage pattern wikia startades 2017 och finns på vintagepatterns.fandom.com.

[wiki] [ändrad 13 september 2019]

Lsjbot

ett program som automatiskt skriver artiklar till Wikipedia. – Lsjbot bygger på en mjukvarurobot som samlar in information från webbsidor och databaser på internet. Informationen sammanställs till Wikipedia-artiklar. En ansenlig del av artiklarna på svenskspråkiga Wikipedia är skrivna av Lsjbot. En del av dem är lite konstiga, särskilt ifall de inte har redigerats av människor. I april 2016 uppgick antalet artiklar skrivna av Lsjbot till tre miljoner. – Lsjbot har utvecklats av den svenska fysikern Sverker Johansson. Sverker Johanssons fru är från Filippinerna, vilket förklarar varför många artiklar på Wikipedia finns bara på svenska och cebuano, ett vanligt språk på södra Filippinerna (se Wikipedia: länk). – Se detta föredrag av Sverker Johansson på Youtube.

[bot] [mjukvarurobotar] [webbuppslagsverk] [wiki] [ändrad 19 januari 2018]

wiki

webbsida som besökarna fritt kan ändra i. – Besökare kan ändra, ta bort och lägga till text och annat material. Detta kan de göra direkt från sina webb­läsare. – Det mest kända exemplet på wiki är upp­slags­verket Wiki­pedia. – Den första som la ut en wiki på webben var ameri­kanen Ward Cunningham (länk) 1995. Wiki kan ses som ett långt­gående experi­ment i samarbete och förtro­ende. En wiki har inga omedelbara spärrar mot ändringar enligt antagandet att fel och vandali­se­ring rättas till av de seriösa besök­arna. (För att göra det lätt att renovera efter vandali­se­ring brukar wikiplatser spara tidigare versioner av texten.) – Wiki­formen används också av mindre grupper som till­sam­mans arbetar med text­projekt. – Läs mer om wiki i Wikipedia (länk). – Läs också om Wiki­leaks (som inte är någon wiki). – Ordet: Wiki kommer av hawaii­an­ska wikiwiki, som betyder ’kvickt’. – På svenska: en wiki, flera wikier. – Läs också om bliki, wall wiki och swicki.

Baike

kinesisk motsvarighet till Wikipedia. Alltså ett uppslagsverk som finns på internet, och som skrivs och rättas av besökarna. – Det fullständiga namnet är Hùdòng Bǎikē, och sajten hette tidigare Hudong. Baike uppgavs i januari 2015 innehålla elva miljoner artiklar på kinesiska, vilket är dubbelt så många som Wikipedia har på engelska. – Baike drivs av företaget Baidu. – Se baike.com (bara på kinesiska).

[webbuppslagsverk] [wiki]

Wikiplays

avvecklad tjänst som visade artiklar från Wikipedia som bildspel. Text från Wikipedia lästes upp med talsyntes samtidigt som bilder från samma artikel visades. Tjänsten hade ingen officiell koppling till Wikipedia. Den startade i oktober 2012, men är nu nerlagd. – Sajten wikiplays.org är stängd.

Wikipedia

en uppslagsbok på webben, skriven av användarna. – Varje läsare kan göra ändringar, tillägg och strykningar från sin webb­läsare – se wiki. Idén är att läsare ska se till att artiklarna är korrekta och aktuella, och det fungerar i de flesta fall. Wiki­pedia på engelska har blivit världens mest om­­fattande och mest an­litade upp­­slags­­verk, och inne­håller, enligt en studie från 2006, inte fler sakfel i förhållande till sin omfattning än andra uppslagsverk. – Ett problem är att den öppna formen inbjuder till miss­bruk och till ensidig infor­ma­tion i om­stridda frågor (se redigeringskrig). Wiki­pedia har bland annat använts för förtal. Sådant tas bort när det upp­täcks, men det kan komma tillbaka lika snabbt. – Prin­cipen som ska tillämpas på Wikipedia kallas för neutral syn­vinkel, vilket innebär att beskrivningarna ska vara acceptabla för alla, oavsett åsikter. – Wikipedia drivs sedan 2003 av stiftelsen Wiki­media. – Wiki­pedia finns på många språk, inklusive svenska. – Den kinesiskspråkiga versionen av Wikipedia har varit blockerad i Kina sedan 2015, och i maj 2019 blockerade Kina (se Gyllene skölden) även Wikipedia på alla andra språk.– Namnet har gett upphov till ordet wikipedi, som beteckning på liknande uppslagsverk på webben. – För avigsidor med Wikipediaanvändning, se wikiality, Wiki­pedia kid och wikipetter.

[webbuppslagsverk] [wiki] [ändrad 16 maj 2019]

Wikimedia

Stiftelsens märke.
Stiftelsens märke.

Wikimedia Foundation – stiftelse som driver det webbaserade upp­slags­verket Wikipedia och ett antal besläktade projekt som ordboken Wiktionary och biblioteket Wikisource. Wikimedia grundades 2003. Då överlät Wikipedias grundare Jimmy Wales rätten till namnet Wikipedia, upp­hovs­rätten till material på Wikipedia samt den tekniska utrustningen till stiftelsen. Wikimedia Foundation anordnar kon­fe­rensen Wikimania. – Wikimedia finns på wikimediafoundation.org, och Wikimedia Sverige finns här.