wiki

webbsida som besökarna fritt kan ändra i. – Besökare kan ändra, ta bort och lägga till text och annat material. Detta kan de göra direkt från sina webbläsare. – Det mest kända exemplet på wiki är uppslagsverket Wikipedia. – Den första som la ut en wiki på webben var ameri­kanen Ward Cunningham (länk) 1995. Wiki kan ses som ett långt­gående experi­ment i samarbete och förtroende. En wiki har inga omedelbara spärrar mot ändringar enligt antagandet att fel och vandalisering rättas till av de seriösa besök­arna. (För att göra det lätt att renovera efter vandali­se­ring brukar wikiplatser spara tidigare versioner av texten.) – Wiki­formen används också av mindre grupper som till­sam­mans arbetar med text­projekt. Det krävs då konto och inloggning. – Läs mer om wiki i Wikipedia. – Läs också om Wiki­leaks (som inte är någon wiki). – Ordet: Wiki kommer av hawaiianska wikiwiki, som betyder kvickt. – På svenska: en wiki, flera wikier. – Läs också om bliki, wall wiki och swicki.

[socialt] [webbpublicering] [wiki] [ändrad 25 juli 2020]