wiki

webbsida som besökarna fritt kan ändra i. – Besökare kan ändra, ta bort och lägga till text och annat material. Detta kan de göra direkt från sina webb­läsare. – Det mest kända exemplet på wiki är upp­slags­verket Wiki­pedia. – Den första som la ut en wiki på webben var ameri­kanen Ward Cunningham (länk) 1995. Wiki kan ses som ett långt­gående experi­ment i samarbete och förtro­ende. En wiki har inga omedelbara spärrar mot ändringar enligt antagandet att fel och vandali­se­ring rättas till av de seriösa besök­arna. (För att göra det lätt att renovera efter vandali­se­ring brukar wikiplatser spara tidigare versioner av texten.) – Wiki­formen används också av mindre grupper som till­sam­mans arbetar med text­projekt. – Läs mer om wiki i Wikipedia (länk). – Läs också om Wiki­leaks (som inte är någon wiki). – Ordet: Wiki kommer av hawaii­an­ska wikiwiki, som betyder ’kvickt’. – På svenska: en wiki, flera wikier. – Läs också om bliki, wall wiki och swicki.