säkerhetsskuld

framtida kostnad för att rätta till brister i IT-säkerheten. Organisationen har sparat pengar på kort sikt genom att installera ett otillräckligt säkerhetssystem, men på lång sikt måste det åtgärdas, vilket kommer att kosta. Säkerhetsskuld är en typ av teknisk skuld. Man kan också tala om en kostnadsbomb. – På engelska: security debt.

[it-säkerhet] [26 februari 2019]

Dagens ord: 2019-03-19