säkerhetsskuld

framtida kostnad för att rätta till brister i it‑säkerheten. – Organisationen sparar pengar på kort sikt genom att installera ett underdimensionerat säkerhetssystem, men på lång sikt måste systemet kompletteras, vilket kommer att kosta. Alternativt drabbas organisationen av en attack som kan leda till stora kostnader. – Säkerhetsskuld är en typ av teknisk skuld. Man kan också tala om en kostnadsbomb. – På engelska: security debt.

[it-säkerhet] [ändrad 18 oktober 2021]

Dagens ord: 2021-10-19